Cysylltu â Chyngor Cymuned Llanllyfni

Anfonwch unrhyw ohebiaeth i'r Clerc os gwelwch yn dda

Mrs Alwen Johnson

Mon Awel
Lon Ysgubor Wen
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1HS

(01286) 676462

 

Ffurflen gyswllt