Cynghorwyr Cyngor Cymuned Llanllyfni

Mae nifer o Gynghorwyr ar y Cyngor, gyda phob un yn cynrhychioli ei b(ph)entref.

Nantlle

Ffion Jones

Swn y Nant, Nantlle, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6BD

Talysarn

Harry Wyn Owen

Glandeulyn, Talysarn, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6AE

Sian Dafydd

Fferm Coed Madog, Talysarn, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6HY

Sheena Thomas

6 Maes y Llenor, Talysarn, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6AJ

Gareth Lloyd Jones

Padarn, 2 Coed Madog, Talysarn, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6HR

Penygroes

Barry Bracegirdle

49 Trem y Wyddfa, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6NE

Nerys Wyn Williams

5 Bryn Llwyn, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6PF

Justin Davies

40 Stryd Fawr, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6PL

Dylan Herbert

42 Stryd Fawr, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6PL

Iona Wyn Jones

Bryn Awelon, Ffordd Carmel, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6PU

Erfyl Williams

14 Bro Llwyndu, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6PR

Llanllyfni

Gwyndaf Roberts

Rhos yr Unman, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6RP

Hefina M W Roberts

Gwynfa, 34 Ffordd Rhedyw, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6SG

Owen Penant Huws

Bryngwyn, Nasareth, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6DU

Nebo

Dafydd Thomas

Bwlch Gwyn, Nebo, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6EE

Cynghorwyr Sir

Craig ab Iago - Ward Llanllyfni

59 Ffordd Rhedyw, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6SN

Dilwyn Lloyd - Ward Talysarn

Eryri House, Carmel, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7AB

Judith Humphreys - Ward Penygroes

Tyddyn Bach, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6PS    07521 964495

Clerc y Cyngor

Nia Jones

Tan y Perthi, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6SB

01286 881889   

Ymgymerwr gwaith torri llwybrau a mynwentydd

Idris Lloyd Jones ac Ifan Williams, "Ifan ac Idris", Nant Cyll Isaf, Pantglas, Garndolenmaen, Gwynedd.