Cynghorwyr Cyngor Cymuned Llanllyfni

Mae nifer o Gynghorwyr ar y Cyngor, gyda phob un yn cynrhychioli ei b(ph)entref.

Nantlle

Ffion Jones

Swn y Nant, Nantlle. LL54 6BD

Talysarn

Harry Wyn Owen

Glandeulyn, Talysarn. LL54 6AE

Sian Dafydd

Fferm Coed Madog, Talysarn. LL54 6HY

Peter Bridges

2 Talyllyn, Talysarn. LL54 6AT

Gareth Lloyd Jones

Padarn, 2 Coed Madog, Talysarn. LL54 6HR

Penygroes

Barry Bracegirdle

49 Trem y Wyddfa, Penygroes. LL54 6NE

Justin Davies

40 Stryd Fawr, Penygroes. LL54 6PL

Dylan Herbert

42 Stryd Fawr, Penygroes. LL54 6PL

Heledd Gwilym

14 Cae Capel Bach, Penygroes. LL54 6PJ

Erfyl Williams

14 Bro Llwyndu, Penygroes. LL54 6PR

Ceri Ann Owen

29 Stryd yr Wyddfa, Penygroes. LL54 6NG

Llanllyfni

Gwyndaf Roberts

Rhos yr Unman, Llanllyfni. LL54 6RP

Hefina M W Roberts

Gwynfa, 34 Ffordd Rhedyw, Llanllyfni. LL54 6SG

Owen Penant Huws

Bryngwyn, Nasareth, Llanllyfni. LL54 6DU

Nebo

Dafydd Thomas

Bwlch Gwyn, Nebo. LL54 6EE

Cynghorwyr Sir

Craig ab Iago - Ward Llanllyfni

Llys Tegid, Allt Doli, Penygroes. LL54 6NU

Dilwyn Lloyd - Ward Talysarn

Eryri House, Carmel. LL54 7AB

Judith Humphreys - Ward Penygroes

Tyddyn Bach, Penygroes. LL54 6PS    07521 964495

Clerc y Cyngor

Nia Jones

Tan y Perthi, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6SB

01286 881889   

Ymgymerwr gwaith torri llwybrau a mynwentydd

Idris Lloyd Jones ac Ifan Williams, "Ifan ac Idris", Nant Cyll Isaf, Pantglas, Garndolbenmaen, Gwynedd.