Cynghorwyr Cyngor Cymuned Llanllyfni

Mae nifer o Gynghorwyr ar y Cyngor, gyda phob un yn cynrhychioli ei b(ph)entref.

Nantlle

---

---

Talysarn

Harry Wyn Owen

harrywynowen@yahoo.co.uk

Sian Dafydd

siandafs@gmail.com

Gareth Lloyd Jones

padarn2@gmail.com

Penygroes

Barry Bracegirdle

barrybrace@live.co.uk

Justin Davies

justin@gringodesign.co.uk

Dylan Herbert

dylanherbert@mail.com

Judith Humphreys

jhpenygroes@gmail.com

Erfyl Williams

erfylwyn@gmail.com

Ceri Ann Owen

ceriann29@hotmail.co.uk

Llanllyfni

Gwyndaf Roberts

rhosyrunman@gmail.com

Hefina M W Roberts

hefinallan@hotmail.co.uk

Christine Hughes

henbost@btinternet.com

Nebo

Dafydd Thomas

dafydd@dafyddaber.plus.com

Cynghorwyr Sir

Craig ab Iago - Ward Penygroes

cynghorydd.craigabiago@gwynedd.llyw.cymru

Peter Thomas - Ward Llanllyfni

cynghorydd.peterthomas@gwynedd.llyw.cymru

Dafydd Davies - Ward Clynnog (yn cynnwys Nebo)

cynghorydd.dafydddavies@gwynedd.llyw.cymru

Clerc y Cyngor

Nia Jones

Tan y Perthi, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6SB

01286 881889   

Ymgymerwr gwaith torri llwybrau a mynwentydd

Idris Lloyd Jones ac Ifan Williams, "Ifan ac Idris", Nant Cyll Isaf, Pantglas, Garndolbenmaen, Gwynedd.