Cyngor Cymuned Llanllyfni

Mae Cyngor Cymuned Llanllyfni yn gyfrifol am ofalu am nifer o lwybrau cyhoeddus a thair mynwent:

  • Macpelah, Penygroes
  • Rhedyw, Llanllyfni
  • Gorffwysfa, Llanllyfni

I ddarganfod mwy am Gyngor Cymuned Llanllyfni, defnyddiwch y dolenni canlynol:

Cofnodion

Cynghorwyr

Rhaglen

Rheolau

Polisiau